2024.07.15.

Atlantisz Angyalok üzenetei szerda estére: Mit üzen az ÉG?

Nagy most emberekben a békétlenség. Mindez hova vezet, ha titeket továbbra is Jehova vezet?

Nem juttok egyről a kettőre. Maradtok tekergőben időtlen időben.

Ahol az anyagi világ hinti rátok csillámló hymporát. Ezzel is elvakítva valódi
Önmagatok IS-TEN-I Lényének MAGlátását.

Ettől ilyen ez a világ! Ember az emberre ellenséget kiált.
Pedig ha látná ki is az aki kiált? Aki önMAGából kiállt és a fél-elem mozgatja őt tovább.
Viszont most eljött az idő, melyben egy korszak lezárul s vele együtt egy kapu bezárul.
S ahol az egyik bezárul, a másik ami már más sík, azonnal feltárul.
TÖRT-ÉNelmi pillanatban születettek meg újra. A MI KOR szívetek húrja újra megpendül a múltra, ami sohasem volt a múltban.
Visszatértek az EGyhez, az EGy ISTENI eredethez!
Feltárulnak képek, melyek bennetek még az ősi időkből élnek. Emlékeztetve titeket az eredtre.
S vele a MAGatokból eredő örökké jelenlevő szeretetre!
Melyben a fél-elemnek helye nincsen.
Ősi látás ez a MAGlátás.

ÖnMAGatokra szeretettel látás.
Amennyiben így tesztek, másokat is erre az útra vezettek.
Itt nincs tévesztés és nincsennek téveszmék.
Hiszen a szív, mely vezető, csakis jó irányba terelő.
Ahol Ember-Embert tisztelő.

Zsiborás Márta 2024.06.04.

Megerősítés: Az Elengedés Mantrája:

Holnap egy különleges nap virrad ránk, amely az elengedés misztériumát hozza magával. Az univerzum bölcsessége arra ösztönöz bennünket, hogy mélyen magunkba nézzünk, és végiggondoljuk életünk útját. Az elengedés napja lehetőséget kínál arra, hogy megszabaduljunk mindattól, ami már nem szolgál minket, legyen az régi szokás, kapcsolat vagy gondolat. Ez a nap arra hív, hogy lelkünk tiszta forrásához kapcsolódjunk, és megtaláljuk azokat a terheket, amelyeket ideje letennünk.

Az elengedés nem a veszteségről szól, hanem a megújulásról, a tiszta lappal való újrakezdésről. Ahogyan a természet is leveti őszi ruháját, hogy tavasszal újra virágba borulhasson, úgy mi is megszabadulhatunk mindattól, ami gátol bennünket a fejlődésben. Engedjük el a félelmeket, a régi sérelmeket és a múlt árnyait. Bízzunk az isteni rendben, és hagyjuk, hogy az univerzum gyógyító ereje átjárja lényünket. Az elengedés napja nem csupán a búcsúzásról szól, hanem a belső béke és harmónia megteremtéséről is.

Az új kezdetek reményével és a tisztaság érzésével telve lépjünk tovább az élet útján. Készítsük fel szívünket és elménket erre a szent rítusra, és engedjük meg magunknak, hogy a holnapi nap az elengedés ünnepe legyen. Hálával és szeretettel nézzünk előre, és fogadjuk el, hogy minden, amit elengedünk, helyet ad az újnak, a jobbnak és a szebbnek. Az elengedés által leszünk képesek igazán szárnyalni, és megtalálni életünk valódi célját és értelmét.

Egy kis segítség: Elengedés Mantrája
Engedem, hogy mindaz, ami már nem szolgál engem, békével távozzon életemből. Megtisztulok a régi terhektől és nyitott szívvel fogadom az új lehetőségeket. Az univerzum gyógyító ereje átjárja lényemet, belső békével és harmóniával tölt el. Az elengedés szabadsága által új energiák áramlanak hozzám, és megnyitják előttem az újjászületés útját. Hálával és szeretettel engedem el a múltat, és bizalommal lépek be az új kezdetek kapuján.

(ezt érdemes naponta többször elolvasni, magunkban elmondani)

jegyzet, EnigmaZoli

error: Content is protected !!