2024.07.15.

Március 20. szerda: Érzelmeink hullámhosszán, nyitott szívcsakra áldása.

Keresd az érzelmeket a kapcsolódásaidban, légy nyitott és nyílt szívű, meglesz a hatása, az eredménye.

Légy bátor kifejezni önmagad, és hírül adni az önbizalmadat és legbelső énedet, ne légy bátortalan az lelked legmélyét is megmutatni másnak.

Így leszenk teljes és odaadó kapcsolataid, önfeláldozó, és áldozatkész éned nyitottá válik a világra, és a különféle kapcsolataidra is. Legyen az a baráti, rokoni, családi viszony, vagy éppen szeretői, szerelmi kapcsolati státusz. Most valóban tudsz élni, és feloldódni minden kapcsolati rendszeredben, feltéve ha őszinte, szeretetközpontúság jellemzi.

Főként két dolgot érint erőteljesen, a munkádat, az anyagiakat (ez az egyik csoport), a másik a szerelmi életed és a párkapcsolati velejárói.

Megerősítés: MICHAEL ARKANGYAL FÉNYKÜLDÖTTEI

A „Michaelita” rend nemcsak égi szinten létezik

Szívünk szakrális terében, lelkünk kelyhének titkos rejtekében benne rejlik az isteni fényerő kék lángja, amely Michael arkangyal aspektusának fénylő ereje. Ezen transzcendens potenciál által tudjuk kibontakoztatni a lélekből kiáradó fényerőt és a szívünk szeretetének hatalmát.

A bennünk rejlő isteni erőt a kék sugár energiája élteti, a hit erő katalizálja és a fényharcos aspektusunk által bontakozik ki.

Ezen erőforrás kiáradó fénye, olyan erőteret generál, amely képes távol tartani tőlünk a negatív energiákat és a külvilágból eredő kaotikus rezgéseket. A fény eloszlatja a sötétséget, minél nagyobb és erőteljesebb fényteret teremtünk önmagunk körül, annál ellenállóbbá válik az auránk az árnyék minőségekkel szemben.

A fényharcos részünk által tudjuk megvédeni önmagunkat, a saját határainkat, az energetikai terünket, a bennünk lévő fényt és tisztaságot. A fényharcos erővel tudjuk felszabadítani önmagunkat a megkötő erők fogságából és árnyék hatások befolyásától. Ezen fényerő minőség teszi lehetővé, hogy bátran ki tudjunk állni önmagunkért, az igazságért, és rendíthetetlen hittel és lélekerővel haladjunk a fény útján.

A fény harcosai, nem a harc által, hanem az isteni erő kiárasztásával és a szeretet energiák lehorgonyzásával hatnak a világra.

A fény kardja, valójában az igazság ereje, amely felhasítja az illúziók fátylát és felszabadítja a tiszta isteni fényt, a tudatlanság sötétjéből. A pajzs az isteni szeretet erő által fenntartott és kiárasztott védelmező erőtér, a vért a sérthetetlen isteni fényburok energiamezeje.

A „Michaelita” rend nemcsak égi szinten létezik, itt a földön is jelen vannak azon fényküldöttek akik a fényharcos minőséget képviselik, és Michael arkangyal légiójához tartoznak.

Ők azok, akiknek fő feladata az isteni fényerők általi rend és fényteremtés, és akik, tudatos teremtőként járulnak hozzá ahhoz, hogy világunkban a fény erői győzedelmeskedjenek, hatalmuk a szeretet egységben és az Istenbe vetett hitben gyökeredzik.

error: Content is protected !!