2024.07.15.

Március 19. kedd: Az újraindulás – és újrakezdés jegyében megválthatod a világot!

Most az újra kódolás és újrakezdés energiája járja át a levegőt, sikerülhet egy teljesen új lappal kezdeni.

Metatron a felemelkedés kapujának őrzője

METATRON ARKANGYAL

Metatron az Isteni Jelenlét angyala

Színei a gyémánt fehér, gyöngyház fehér.

Metatron arkangyal az átmenetek angyala, segíti a tudati emelkedést, a rezgésszint váltást és az energetikai átalakulást.

Metatron az istenivel való egybeolvadás energiáját képviseli és megmutatja számunkra az utat a megosztottságból az egység felé. Azt tanítja miképpen tudunk felülemelkedni a polaritások tudatosságán, a jó és a rossz dualitásán alapuló világnézeten, mivel csak így tudjuk elérni az egység tudatosságot és magasabb tudati szintre emelkedni.

Metatron megnyitja az emberek tudatát más dimenziók felé. Felnyitja a szemünket a lényegre és lehetővé teszi a felismerést, a tisztánlátást és a betekintést.

Az egység felé emel bennünket és abban tud segíteni, hogy visszakapcsolódjunk az isteni energiákhoz.

Metatron a felemelkedés kapujának őrzője, az anyagi világból való kilépés és a formák feloldásának arkangyala.

Kitárja az ember tudatát az egyetemes isteni jelenlét felé. Energiája többnyire nyugalmat, elégedettséget, boldogságot, egységet, mindenre kiterjedő érzelem feletti létet teremt. Ereje növeli a tudatot és a rezgést.

METATRON A FELEMELKEDÉS ANGYALA

Metatron arkangyal a felemelkedés nagyhatalmú égi segítője. Az isteni énünkkel való energetikai és tudati összekapcsolódást, valamint az egység megteremtését segíti.

Metatron arkangyal abban segít, hogy hozzáférjünk azon felsőbb szellemi erőkhöz, amelyek által a felemelkedéshez szükséges isteni energiákat tudjuk integrálni energetikai szinten.

Segít megszabadulni minden olyan energiától, amely nem szolgálja a javunkat vagy a Teremtő akaratát.

A Föld felemelkedése

Metatron arkangyal aktívan vesz részt a Föld felemelkedési folyamatában. Elmondható, hogy ő a Felemelkedés Küldötte és az emberiség Fő Útmutatója az új energetikai tér felé való átemelkedésben.

Metatron az egyik legerősebb égi lény az energia szempontjából és Michael arkangyalhoz hasonlóan az a Küldetése, hogy megvédje az embereket a sötét erőktől a Föld új dimenziójába való átmenet során. Ezt elsősorban az emberi energiamezőben való tiszta és magas rezgésű fény lehorgonyzása által teszi. Támogatja azon törekvéseinket, hogy egyesülhessünk az isteni énünkkel és aktiválódjanak a magasabb rendű csakráink. Segíti az egyéni energetikai átalakulást, a fénytest aktiválását és a magasabb tudatossági szint elérését. Támogatja a bolygón lejátszódó összes energetikai átalakuláshoz való hozzáigazodást, valamint a Fény tiszta erőihez való kapcsolódást.

Metatron a gondolatok uralására tanít bennünket.

Metatron nagy tudással rendelkezik az isteni teremtő erők tekintetében és arra tanítja az embereket, hogy a szellemi erők által miképpen tudnak jót teremteni.

A szellemünk a gondolat erejével teremt, ha a szellemünket negatív dolgokra hangoljuk és destruktív gondolatokat teremtünk az kihat a lelki állapotunkra és ártó hatásokat idézhet meg az életünkbe. Amire hangolódunk annak teret adunk önmagunkban is, amire tartósan gondolunk, annak a létezését tápláljuk a szellem síkban. A gondolat formát teremt, az érzelem megtölti azt. Ha a gondolathoz negatív érzelem társul, akkor létrejön egy minőség, amely hasonló rezgésű energiát vonz be a külvilágból. Ezért olyan fontos megválogatni, hogy minek adunk teret és erőt, a teremtő erőinket mire használjuk. A pozitív gondolat inspirál, a negatív lehangol.

Tanácsa az, hogy váljunk a gondolataink urává és ne az áldozatává!

Sajnos a mostani időben az emberek kollektív tudata rendkívül mértékben táplálja a sötét terveket.

A félelem, a bizonytalanság, a tehetetlenség érzése és az állandó stressz, amit a jelen idők kihívásai hoznak, nagyon sok embert a negatív felé irányítják. Ha az ember tudata összekapcsolódik a sötét szándékok kollektív tudatával és félelmet generál, akkor a lehúzó erők örvényébe kerül. A lehúzó sötét erő lebontja a lélek tiszta fényminőségeit, mint a hit, remény és bizalom. Ha az ember fél, akkor csökken a rezgésszintje és az Istennel való összekapcsolódás fénycsatornája gyengül. Ha a fénycsatorna gyenge és kevés isteni erő áramlik benne, akkor a védelmi mező nem tud megfelelően működni. Így az ember nagyon könnyen válik áldozattá.

Csak Istenben találunk menedéket és csak az ő védelmére támaszkodhatunk. Minden erőnkkel az Istennel való közvetlen kapcsolat fenntartására kell koncentrálnunk.

Metatron ebben tud hathatós segítséget adni, mint az isteni jelenlét angyala.

 

Ha lehívjuk Metatron arkangyal fehér gyémántfény energiáit fényoszlopban, megtisztíthatjuk a szellemünket minden negatív gondolattól, akár a sajátunk, akár a külvilágból vettünk önmagunkra. Gyújtsunk előtte egy gyertyát és használhatunk hegyikristályt az energia fokozásához. Az energiája eltörli a tudatból a negatív gondolatokat és szeretet fénnyé változtatja.

error: Content is protected !!